รวมผลงานการ สกรีนปากกา เราสามารถสกรีนปากกา ตั้งแต่ 1 สี ไปจนถึง สกรีนรูปภาพ ลงไปบนปากกาได้ สามารถสกรีนได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น ไม่มีขั้นต่ำ สกรีนราคาถูก สกรีนสวย และรวดเร็ว