banner-screen

LitaWork Print & Screen เรารับสกรีนโลโก้ลงบนสินค้าทุกชนิดและสามารถสกรีนตั้งแต่ 1 สี ไปจนถึงถึงสกรีนรูปภาพลงไป งานด่วน งานดี ไม่ทิ้งลูกค้า งานสกรีนมีความคมชัดสูง ไม่ลอกร่อนง่าย งานด่วน งานดี สกรีนไม่มีขั้นต่ำ สามารถขึ้นตัวอย่างงานสกรีนให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนทำจริง หรือ สกรีน 1 ชิ้นก็ทำได้